Mimari tasarımı tamamlanmış yapıların geçerli şartnameler ve hesaplamalarla çözümlenmiş yapısal modellerinin günümüz mühendisliği, teknolojisi, ekipmanları ve malzemeleri kullanılarak oluşturulması işine betonarme yapısal işler denilmektedir.

Yapıkur A.Ş. olarak klasik inşaatçılığa hakim günümüz teknolojisini ve malzeme/ekipman yeniliklerini takip eden kalifiye kadrolarımızla yurt içi ve yurt dışı birçok projenin betonarme imalatlarını tamamlamış bulunmaktayız.